De zondagsbrief
Wekelijks, behalve tijdens de zomervakantie, geeft de Wingerd de zondagsbrief uit. Door middel van deze zondagsbrief willen de werkgroepen en gemeenteleden elkaar informeren over de activiteiten in de Wingerd en het wel en wee van elkaar. De zondagsbrief ligt in de hal van de Wingerd en wordt wekelijks verstuurd via de mail.

Kopij:
Kopij voor de zondagsbrief kunt u inleveren vóór donderdag 12.00 uur via de mail: zondagsbrief@wingerdpkn.nl

Meeleven met elkaar
Soms vinden er in onze gemeente gebeurtenissen plaats die we graag direct met elkaar willen delen en niet kunnen wachten tot de eerstvolgende zondag. Bijvoorbeeld het overlijden van een gemeentelid.
De moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk daar iets aan te doen
Na overleg met het pastoraat hebben we besloten om alle ontvangers van de digitale zondagsbrief hierover zo snel mogelijk via de mail te informeren

Abonneren op de zondagsbrief en meeleven met elkaar?
Wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van de gemeente, dan kunt u de zondagsbrief ook via de e-mail ontvangen.
Tevens wordt u dan geïnformeerd bij belangrijke gebeurtenissen die we graag willen delen.
Klik op onderstaande button om u te abonneren.

Afmelden, wijzigen abonnement
Als uw e-mailadres is veranderd, of als u de zondagsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan op bovenstaande button om
uw emailadres te verwijderen uit het bestand. Eventueel kunt u zich weer aanmelden met een (nieuw) emailadres.