De nieuwe paaskaars.
Ruim voor de coronapandemie uitbrak vroeg
Hans van Embden, als lid van de werkgroep Eredienst,
of ik de nieuwe paaskaars wilde maken.
Na enige aarzeling kreeg ik er toch wel zin in,
vooral toen hij de thema’s noemde die het komende
jaar spelen.
Onderop zie je de ploegschaar die uit de wapens
gesmeed is toen hier vrede was na de tweede
wereldoorlog.
Maar toch is de wereld voor veel mensen nog
steeds een gevangenis. Oorlog natuurrampen,
ziekte en honger, ze zijn er nog steeds.
Dan zie je een paar zegenende, helpende handen.
Waar deze verschijnen zien we ook de vlammen
van de Geest en verdwijnen de tralies.
Het lege kruis als symbool van de Verlosser is
verbonden met de wereld, maar ook met de
Geest, die we verbeeld zien in de duif.
Van dichtbij kun je de kaars beter bekijken.
De afbeelding is van was gemaakt en daardoor
heel teer.
Wil je er daarom niet aankomen.
Jos de Nood.